کمپ مجازی 707 |  نمایشگاه آثار مرتضی حاجیانی

مجله کمپ 707

    با سلام
از طریق فرم زیر می توانید برای ما سفارش طراحی بفرستید. گرچه حرفه ای نبوده و نیستیم، اما تا آنجا که از دستمان بر بیاید کمک می کنیم تا به طرح مد نظر شما برسیم.
پس از ثبت سفارش تا 24 ساعت منتظر پاسخ و تایید نهایی از جانب ما باشید، اگر پاسخی دریافت نکردید از همینجا بابت رد درخواستتان پوزش می طلبیم، البته امیدواریم هرگز این اتفاق نیافتد.
در مورد قیمت سفارشات هم جای نگرانی نیست، برای ما چیزی گرانبها تر و با ارزش تر از صلوات نیست… اگر روزی ما دست خداست، پس خود او بهتر می داند نرخ کارمان را…
صف سفارشات تا این تاریخ پر است؛ 1393/1/22 اگر سفارشی ثبت می کنید، باید بعد از این تاریخ منتظر تحویل آن باشید.

    با سلام
از طریق فرم زیر می توانید برای ما سفارش طراحی بفرستید. گرچه حرفه ای نبوده و نیستیم، اما تا آنجا که از دستمان بر بیاید کمک می کنیم تا به طرح مد نظر شما برسیم.
پس از ثبت سفارش تا 24 ساعت منتظر پاسخ و تایید نهایی از جانب ما باشید، اگر پاسخی دریافت نکردید از همینجا بابت رد درخواستتان پوزش می طلبیم، البته امیدواریم هرگز این اتفاق نیافتد.
در مورد قیمت سفارشات هم جای نگرانی نیست، برای ما چیزی گرانبها تر و با ارزش تر از صلوات نیست… اگر روزی ما دست خداست، پس خود او بهتر می داند نرخ کارمان را…
صف سفارشات تا این تاریخ پر است؛ 1393/1/22 اگر سفارشی ثبت می کنید، باید بعد از این تاریخ منتظر تحویل آن باشید.

    با سلام
از طریق فرم زیر می توانید برای ما سفارش طراحی بفرستید. گرچه حرفه ای نبوده و نیستیم، اما تا آنجا که از دستمان بر بیاید کمک می کنیم تا به طرح مد نظر شما برسیم.
پس از ثبت سفارش تا 24 ساعت منتظر پاسخ و تایید نهایی از جانب ما باشید، اگر پاسخی دریافت نکردید از همینجا بابت رد درخواستتان پوزش می طلبیم، البته امیدواریم هرگز این اتفاق نیافتد.
در مورد قیمت سفارشات هم جای نگرانی نیست، برای ما چیزی گرانبها تر و با ارزش تر از صلوات نیست… اگر روزی ما دست خداست، پس خود او بهتر می داند نرخ کارمان را…
صف سفارشات تا این تاریخ پر است؛ 1393/1/22 اگر سفارشی ثبت می کنید، باید بعد از این تاریخ منتظر تحویل آن باشید.

    با سلام
از طریق فرم زیر می توانید برای ما سفارش طراحی بفرستید. گرچه حرفه ای نبوده و نیستیم، اما تا آنجا که از دستمان بر بیاید کمک می کنیم تا به طرح مد نظر شما برسیم.
پس از ثبت سفارش تا 24 ساعت منتظر پاسخ و تایید نهایی از جانب ما باشید، اگر پاسخی دریافت نکردید از همینجا بابت رد درخواستتان پوزش می طلبیم، البته امیدواریم هرگز این اتفاق نیافتد.
در مورد قیمت سفارشات هم جای نگرانی نیست، برای ما چیزی گرانبها تر و با ارزش تر از صلوات نیست… اگر روزی ما دست خداست، پس خود او بهتر می داند نرخ کارمان را…
صف سفارشات تا این تاریخ پر است؛ 1393/1/22 اگر سفارشی ثبت می کنید، باید بعد از این تاریخ منتظر تحویل آن باشید.

[wpcc id=”9″]

دیدگاه ها

Sorry, comments are closed for this item.